skip to Main Content

For god kunde i Marie Michlets vei lagde vi en utebod til hageredskap.

I tillegg foretok vi noe terrengarrondering med støttemur og lagde en flott hellelagt uteplass.

 

Back To Top