Takoppløft i Sildreveien 35 på Kolsås.

Arkitekt:Ecinus as ved Bjørn Marthinsen. Takark inklusive innvendige arbeider. Ny takstein med renner og nedløp. Nye vinduer i 2 etg. Overlevert:: Sildreveien 35, Kolsås.

Oppstart.

 

Ny ark, klart til beising.

Nytt tak, samt etablering av gesimskasser.

Nye vinduer innsatt på loft i gavl.