Hvitveisstien 2

Tilbygg i to etasjer, samt to arker på hovedtak.

Stille før stormen? - 05.12.13