Gamle Drammensvei 92

Tilbygg til bolig. Separat boenhet/hybel. Takterrasse med utgang fra hoveddel.

Inngangsparti.

Utgang til terreng.